Powder Project Logo

Jtest vn

Hà Nội

Member Since
Jul 13, 2021
Last Visit: Jul 13, 2021
0 Points Details

Favorite Adventures
J-TEST Blog chia sẻ thông tin về du học, xuất khẩu lao động, các kỳ thi tiếng Nhật và tin tức Nhật Bản. Mọi thông tin về Blog Nhật Bản J-TEST vui lòng liên hệ: Trang web: https://www.j-test.vn/ Company: J-TEST Dịch vụ: Blog Nhật Bản Email: jtestvnn@gmail.com Hashtag: #jtest #blognhatban #nhatban #japan #jtestvietnam Địa chỉ: Hà Nội, Việt Nam
Other Interests
J-TEST Blog chia sẻ thông tin về du học, xuất khẩu lao động, các kỳ thi tiếng Nhật và tin tức Nhật Bản


Trail Favorites List

None yet. Use Favorites to save ascents you want to hit.

Check-Ins

None yet. Use check-ins to keep track of ascents you've done.

Where Jtest Skis

No check-ins or Favorites yet. Check in when you ski to see a map of all your Ski Lines here.